U bent hier

Website voor het berekenen van bouwknopen voor de uitvoerder

In de voortdurende evolutie op het gebied van energiebewust en duurzaam bouwen, is de uitvoerder een belangrijke schakel. De actuele concepten omtrent duurzaam bouwen, energiebewust bouwen, passieve gebouwen, lage-energiegebouwen e.d. kunnen enkel slagen in hun opzet bij een professionele, correcte uitvoering. Al te vaak worden we geconfronteerd met slecht uitgevoerde bouwdetails. De oorzaak ligt hoofdzakelijk bij de gebrekkige kennis over de huidige EPB-regelgeving, onvoldoende kennis van nieuwe materialen en hun correct gebruik, het niet begrijpen van technische fiches, ... Daarnaast situeert het probleem zich ook in de manier waarop gecommuniceerd wordt omtrent de bouwknopen naar de uitvoerder toe en het gebrek aan een educatieve vertaalslag van deze theoretische kennis. Het TETRA project " Uitvoeringsleidraad voor EPB-aanvaarde bouwknopen" http://www.innovatienetwerk.be/projects/1929, heeft hiervoor een reeks educatieve animaties ontwikkeld die nu beschikbaar zijn op volgende website, deze vindt u hier 

Noot: In de loop van oktober 2015 worden alle 3D tekeningen vervangen door 3D animaties.

 

 

Tags