Bienvenue sur le site de l'Union Professionnelle Belge de Producteurs de Volets et Protections Solaires.

Consommateurs

Les protections solaires et les volets roulants apportent efficacité énergétique et confort à votre habitation.

Lire la suite

Professionnels du bâtiment

Tout ce qu'il faut savoir sur le rôle et les caractéristiques des protections solaires et des volets roulants.

Lire la suite

Réglementation

La réglementation belge et européenne en matière de performances énergétiques des bâtiments.

Lire la suite

 

Het energiegedrag en -bewustzijn van de Vlaamse huishoudens

In het nieuw opvolgingsrapport  2017 van  VEA,  het Vlaamse Energie Agentschap scoort de Vlaming minder goed op rationeel energiegebruik in zijn woning.
25 %  van de  woningen heeft  nu  last van oververhitting. In 2015 was dit nog 19%.  De interesse om een airco unit te plaatsen blijft evenwel gering (5%). Zie pagina 89-90

Herziening van de EPBD-aanpak oververhitting gebouwen wordt een noodzaak

 Her en der in Europa groeit het bewustzijn dat de oververhitting in gebouwen moet aangepakt worden. De redenen hiervoor zijn enerzijds voortschrijdende klimaat opwarming en anderzijds de gewijzigde bouwpraktijk door toedoen van de zoektocht naar minder energiegebruik  en CO2 in onze gebouwen.  Deze twee same maken dat oververhitting zich niet meer enkel voordoet tijdens  piekzomer maar ook in lente en herfst. Nieuwbouw loopt hier het meest in de kijker aangezien deze de principes van laag energie (BEN - bijna  energie neutraal) volgen.

Website voor het berekenen van bouwknopen voor de uitvoerder

In de voortdurende evolutie op het gebied van energiebewust en duurzaam bouwen, is de uitvoerder een belangrijke schakel. De actuele concepten omtrent duurzaam bouwen, energiebewust bouwen, passieve gebouwen, lage-energiegebouwen e.d. kunnen enkel slagen in hun opzet bij een professionele, correcte uitvoering. Al te vaak worden we geconfronteerd met slecht uitgevoerde bouwdetails.

10 nov 2015Normalisation des éléments de façade: actualités et perspectives

Cette soirée d’information s’ouvrira par un exposé du guide ‘Portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels’. 
Ensuite, le nouveau guide pour le marquage CE des stores et des volets roulants sera présenté. Ce document constitue une aide
pour les installateurs, fabricants et autres personnes concernées (architectes et maîtres d’ouvrage) afin qu’ils puissent interpréter
correctement le contenu des normes et leurs principales exigences. Ce guide doit également leur permettre de mieux comprendre

26 fév 2015ES-SO Zonweringdag op R+T-Stuttgart 2015

ES-SO, de Europese Zonweringfederatie heeft  haar tweede zonweringdag georganiseerd op de wereldbeurs voor zonwering en rolluiken- R+T-Stuttgart 2015

De presentaties zijn  nu beschikbaar op DEZE  website link

De  ES-SO Position Paper 2015: download hier : A new vision on solar shading: Solar shading and daylight management as an essential concept in the energy performance of buildings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 sep 2014Qualicheck Conferentie - Towards improved compliance and quality of works for better performing buildings

De uitdagingen om voortaan bijna energie neutraal te bouwen en te verbouwen met een minimum aan hernieuwbare energie zijn groot. Dit vergt ook een aandacht voor de kwaliteit van het EPC-energieprestatiecertificaat dat als  maatstaf dient alsook voor de kwaliteit van de uitgevoerde werken. Zowel de overheid als de bouwindustrie zijn betrokken partij.

 

Publication des nouvelles normes CEN pour les stores intérieurs

Les nouvelles normes CEN sont destinés à augmenter la sécurité lors de l'utilisation du store intérieur. En particulier, il s'agit de la sécurité envers les enfants en ce qui concerne les cordes qui sont utilisés pour faire opérer le système de protection solaire intérieure.