U bent hier

EPBD databank

EPBD databank

 
De website www.epbd.be werd gemaakt in opdracht van het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.
Op deze website vindt u informatie die gemeenschappelijk is voor de drie Gewesten ter ondersteuning van de EPB-regelgeving die in elk van de Gewesten van kracht is.
De erkenning van EPB-productgegevens is een dienst van de Gewesten om in het kader van de EPB-berekeningen officieel erkende gegevens ter beschikking te stellen. Deze gegevens zullen door de Gewesten nooit in twijfel worden getrokken bij de controle van EPB-aangiften.

Het gebruik van erkende productgegevens uit de databank vermijdt dat de persoon die de EPB-berekeningen uitvoert voor ieder individueel productgegeven rechtstreeks van de fabrikant of leverancier een garantie moet bekomen.

De erkenning van gegevens in de EPB-productgegevensdatabank is gebaseerd op een aantal procedures met de bedoeling zo betrouwbaar mogelijke gegevens te bekomen. Deze erkenning houdt niet in dat de Gewesten een kwaliteitsoordeel uitspreken over het product. Enkel de kenmerken die beschouwd worden in de energieprestatieregelgevingen komen aan bod.
Zie in de databank voor zonwering/rolluiken
Jaarlijks passen de producenten de databank aan met nieuwe of uit de markt verdwenen producten. De erkenningsprocedure die gevolgd wordt vindt u hier.
WTCB excell tool : calculatie van gtot en Fc van zonwering/rolluiken in de EPB software.
 

Voor elk product worden de waarden opgegeven die nodig zijn in het kader van de energieprestatieregelgeving, namelijk de zonnereflectie langs de binnen- en de buitenzijde en de zonnetransmissie. Met die waarden kan de gecombineerde g-waarde van de zonwering en een beglazing worden bepaald. Voor die berekening  heeft het WTCB een specidiek rekenblad uitgewerkt.  Daarin kan men de waarden opgegeven in de www.epbd.be databank opnemen ( zie product data ) waaruit  in combinatie met een bepaalde gekozen beglazing de g-tot waarde als ook de Fc- waarde (shadingfactor zonwering) resulteert. De bekomen Fc-waarde kan daarna ingevoerd  worden in de EPB-software, zodat rekening kan gehouden worden met efficiënte zonwering die op de markt beschikbaar is in plaats van de default waarde. De tool is nuttig voor de EPB-verslaggever maar ook voor de architect die bij een nieuwbouw- of renovatieproject wil inschatten om met zonwering de oververhitting in een woning/gebouw aan te pakken. Zie WTCB rekentools

 
Zie hiervoor naar volgende website link
Zie tevens infofiche schrijnwerkers aannemers voor inpassing zonwering/rolluiken in het bouwontwerp.Meer info bij WTCB.