Subsidies/premies | Verozo

U bent hier

Subsidies/premies

Voor de zonwering bestaan er specifieke premies in het Waals gewest. Raadpleeg hierover het overzichtsdocument  over de premies /subsidies dat voor alle drie gewesten werd opgelijst en aangepast.

Nieuw voor 2013 is het verlenen van subsidies aan bepaalde overheidsinstellingen en niet commerciële instellingen (onderwijs en andere ) die de energieperormantie van het gebouw ten goede komen. Daaronder vallen ook de oplossingen in het kader van oververhitting zoals rolluiken  en zonwering;  zie verder op deze websitelink