U bent hier

oververhitting

Regelgeving

In deze rubriek  wordt de regelgeving opgenomen die voor zonwering/rolluiken als bouwtechnologie een betekenis heeft.  Bij bouwen en verbouwen wordt  energie-effiiciëntie een wettelijke resultaatsverbintens voor de bouwprofessioneel. Immers moet hij deskundig genoeg zijn om de bouwheer bij te staan het door de overheid uitgetekende tijdspad naar laag energie bouwen, dat zich uitdrukt in het naleven van een steeds lager wordend E-peil.Tegen 2020-2021 moeten gebouwen bijna-nul-energie consumerend zijn.

Thermisch comfort

Het begrip 'comfort' in gebouwen omvat thermisch comfort, visueel comfort, ventilatie (verse en gezonde lucht)  en akoestiek (geen lawaaihinder) . Zonwering is een technologie die een bijdrage kan leveren aan het thermisch en visueel comfort.

Thermisch comfort betekent dat de binnenruimte van een woning of gebouw in de winter warm genoeg moet zijn maar niet te warm in de zomer.

Buitenzonwering

Buitenzonwering houdt 85 à 90% van de warmte-energie tegen. Hoe lager de  g-waarde, de zontoetredingsfactor van het systeem, des te meer warmtewerend. Dynamische buitenzonwering, dwz uitgerust met automatisering zorgt voor een drastische energiebesparing doorheen het jaar.

Om efficiënt te zijn moet zonwering aan volgende criteria beantwoorden:

Tags