U bent hier

BEN- Bijna energieneutraal bouwen

 
Bijna-energieneutraal BEN bouwen is een belangrijke mijlpaal in de beleidslijn energiezuinig bouwen. De BEN-principes worden vanaf 2021 standaard voor nieuwbouwwoningen.
Dat betekent dat alle nieuwbouwprojecten aan een zeer hoge energieprestatie (E30) moeten voldoen. Tegelijk moet de beperkte hoeveelheid energie die de bewoners nodig hebben, ter plaatse of uit nabijgelegen groene bronnen opgewekt worden. De verschuiving naar bijna-energieneutraliteit vergt een belangrijke transitie voor kandidaat-bouwers en verbouwers en de volledige bouwsector. 
De BEN-visie  moet het vertrekpunt vormen voor het ontwerp-bouwplan, de principes in een latere fase integreren is geen optie. Energiezuinig bouwen en -verbouwen mag niet als duurder worden ervaren aangezien de besparingen op de energiefactuur in rekening gebracht moet worden. Nieuwe producten of productverbeteringen moeten ingang vinden, vaklui moeten nieuwe technieken aanleren. Bouwers moeten zich bewust zijn dat de BEN principes vandaag reeds geintegreerd worden in hun nieuwbouwproject.
VEROZO wil  haar steentje bijdragen om een draagvlak uit te bouwen samen met de andere stakeholders en de overheid om  "BEN-bijna energie neutraal bouwen" als leidraad te promoten  om het  woningenbestand  meer energie-efficiënt te maken. 
 

Tags