Normalisatie | Verozo

U bent hier

Normalisatie

Zonwering en rolluiken worden omkaderd door een aantal normen.

VEROZO is lid van TC 33 en TC 89 en heeft een werkgroep Normering  die de normering opvolgt (productnormen en normen waarbij zonwering en rolluiken worden betrokken in het kader van thermische presetaties gebouwen).  

Bouwproductenverordening; CEN-Normen

Buitenzonwering, binnenzonwering en rolluiken (luiken) worden geregeld via zogenaamde al dan niet geharmoniseerde Europese Normering. Geharmoniseerde normen zijn documenten die goedgekeurd zijn door de Europese normalisatie-instellingen (CEN en CENELEC) en opgesteld  in het kader van een mandaat dat door de Commissie gegeven werd. De referenties van deze normen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze Normering is een voortvloeisel uit de Europese Richtlijnen, meer bepaald voor de sector van zonwering/rolluiken zijn de Bouwproductenrichtlijn, de Machinerichtlijn en de  Elektrische Compatibiliteit Richtlijn van belang. Vanaf 1 juli 2013 moet een bouwproduct, wanneer het in de handel gebracht wordt, de CE-markering dragen en vergezeld zijn van een “prestatieverklaring”. Deze “prestatieverklaring” moet opgesteld worden op basis van de geharmoniseerde technische specificaties. De normalisatie heeft als doel referentiedocumenten te leveren die gestandaardiseerde testmethodes voorschrijven. In dit verband dienen de geharmoniseerde normen als link tussen de fundamentele eisen van de bouwwerken en de vaststelling van de prestaties van de bouwproducten, op basis van hun kenmerken en van hun beoogde gebruiken.

 

 

CE-Leidraad: overzicht en toelichting van de toepasselijke productnormen ;  CE markering en prestatieverklaring

De Europese Product Normering wordt voor de zonwering en rolluiken op Europees niveau (TC 33) en Belgisch niveau (E033) door VEROZO nauwgezet opgevolgd. Een overzicht van de toepasselijke Normen wordt opgenomen in de CE-Leidraad voor Buitenzonwering, Binnen zonwering en (Rol)luiken. Zie presentaties over de CE Leidraad -toelichting normen en risico-analyse: presentatie 1 en presentatie 2.

Productveiligheid  De wetgeving voor algemene productveiligheid werd in België opgenomen in het boek IX van het Wetboek van economisch recht ( wet 28 februari 2013). Zie FAQ-lijst voor een interpretatie van de wet - download lijst;  

Kindveiligheid bij het gebruik van binnenzonwering: publicatie op 19 februari 2014 van drie CEN-Normen:

  • EN 13120:2009+A1:2014 'Internal blinds - Performance requirements including safety/ Dit is een uitbreiding van de reeds bestaande norm voor binnenzonwering; Twee nieuwe Testnormen: EN 16433:2014 'Internal blinds - Protection from strangulation hazards - Test methods; EN 16434:2014 'Internal blinds - Protection from strangulation hazards - Requirements and Test methods for safety devices. Zie gids veiligheid binnenzonwering uitgebracht door VEROZO ism de Europese zonwering vereniging, ES-SO; download
  • OVERZICHT PRODUCTNOMEN (Frans, Engels, Duits); zie website Normen

EN 12216 : Terminology /terminologie van zonwering en rolluiken en hun toepassingen

EN 13659 shutters and external venetian blinds / (rol)luiken, buitenjaloezieën

EN 13561 external blinds and awnings/ buitenzonwering en zonnetenten

EN 13120 internal blinds / binnenzonwering

Testmethoden: EN 1932 windresistance; EN 1933 water accumulation; EN 12045 transmitted force; EN 12194 misuse; EN 12833 snow load; EN 12835 air permeability; EN 14201 mechanical endurance; EN 14500 thermal and visual properties.

Specifieke vereisten: EN 13125 thermal resistance; EN 14759 acoustic; EN 14501 thermal and visual properties 

Laatste wijziging EN 14500 and 14501  thermal and visual properties in 2021. Zie presentatie WTCB toelichting 

Aansturing/automatisering: EN 60335-1 general requirements; EN 60335-2-97 specific requirements for shutters and blind drives; EN 14202 tubular and square motorisation

Laatste wijzigingen aan de Productnormen, zie toelichtingsnota