Visueel comfort | Verozo

U bent hier

Visueel comfort

Het  invallende zonlicht kan op zonnige dagen tot 100.000 lux (*) gaan op een voorwerp dat onmiddellijk blootgesteld wordt aan de zon. Ingeval van bewolking haalt het zonlicht toch nog 5000 tot 15000 lux. Dit terwijl we voor een activiteit  doorgaans maar 500 lux nodig hebben. De rol van zonwering op het vlak van visueel comfort behelst verrschillende aspecten:

  • beschermen tegen verblinding die veroorzaakt wordt door de op de beglazing invallende zonstraling
  • vermijden van storende weerkaatsingen  die zich op het computer- of  televisie scherm voordoen
  • zorgen voor een optimaal natuurlijk daglicht
  • behouden van het zicht en contact met de buitenomgeving
  • zorgen voor  privacy overdag en  's nachts
  • verzekeren van een gehele of gedeeltelijke verduistering

Het doorzicht en contact met de buitenomgeving, een eigenschap die zeer belangrijk is voor textiele zonnewering, is afhankelijk van haar openingsfactor en haar kleur. Een verhelderend artikel hierover - zie WTCB dossiers 2014/3.14

Enkele belangrijke eenheden voor visueel comfort

Lux(lx): eenheid van verlichtingsterkte, waarbij 1 lx= 1 lm/m²

Lumen(lm):  eenheid van lichtstroom of hoeveelheid licht per tijdseenheid

Candela(cd): eenheid van lichtsterkte, 1 cd= 1 lm/sr of 1 lumen per steradiaal

Luminantie: cd/m², eenheid van helderheid van een oppervlak zoals waargeomen door het menselijk oog

Zie ook glossarium: 

Voorbeelden van verlichtingsterkte van direct zonlicht:

op wit blad papier: tot 80.000 lx

op grond bij daglicht: 10.000-100.000 lx

straatverlichting: 3- 30 lx

maanlicht: 0,01-0,1 lx: 

Om klachten door hinderlijke reflecties en onvoldoende contrast te vermijden wordt de waarde van verlichtingsterkte vastgelegd in normen: NBN-EN 12464-1

Voorbeelden uit deze norm:

  • klas, auditorium: 500 lx
  • inkomhal: 200 lx
  • gangen, circualtieruimte: 100 lx

 

 

 

 

Studies die verband houden met het visueel comfort:

Lees de VLIET-studie

Andere studies:

Impact of Solar Shading Devices on Daylight Quality, Marie-Claude Dubois

Impact of Shading Devices on Daylight Quality in Offices, thesis by  Marie-Claude Dubois

Performance analysis of common solar shading devices : experimental assessment and ray-tracing calculations using bi-directional scattering distribution data, Arnaud Deneyer.