Internationaal | Verozo

U bent hier

Internationaal

Bouwproductenverordening; CEN-Normen

Buitenzonwering, binnenzonwering en rolluiken (luiken) worden geregeld via zogenaamde geharmoniseerde Europese Normering. Geharmoniseerde normen zijn documenten die goedgekeurd zijn door de Europese normalisatie-instellingen (CEN en CENELEC) en opgesteld  in het kader van een mandaat dat door de Commissie gegeven werd. De referenties van deze normen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze Normering is een voortvloeisel uit de Europese Richtlijnen, meer bepaald voor de sector van zonwering/rolluiken zijn de Bouwproductenrichtlijn, de Machinerichtlijn en de  Elektrische Compatibiliteit Richtlijn van belang. Vanaf 1 juli 2013 moet een bouwproduct, wanneer het in de handel gebracht wordt, de CE-markering dragen en vergezeld zijn van een “prestatieverklaring”. Deze “prestatieverklaring” moet opgesteld worden op basis van de geharmoniseerde technische specificaties.De normalisatie heeft als doel referentiedocumenten te leveren die gestandaardiseerde testmethodes voorschrijven. In dit verband dienen de geharmoniseerde normen als link tussen de fundamentele eisen van de bouwwerken en de vaststelling van de prestaties van de bouwproducten, op basis van hun kenmerken en van hun beoogde gebruiken. Europese Verordening Bouwproducten 9 maart 2011

CE-Leidraad: overzicht en toelichting van de toepasselijke productnormen ;  CE markering en prestatieverklaring

De Europese Product Normering wordt voor de zonwering en rolluiken op Europees niveau (TC 33) en Belgisch niveau (E033) door VEROZO nauwgezet opgevolgd. Een overzicht van de toepasselijke Normen wordt opgenomen in de CE-Leidraad voor Buitenzonwering, Binnen zonwering en (Rol)luiken. Zie presentaties over de CE Leidraad: presentatie 1 en presentatie 2.

Productveiligheid 

De wetgeving voor algemene productveiligheid werd in België opgenomen in het boek IX van het Wetboek van economisch recht ( wet 28 februari 2013). Zie FAQ-lijst voor een interpretatie van de wet - download lijst

Zie FOD Economie productveiligheid

Kinderveiligheid binnenzonwering: op 19 februari 2014 werd de bestaande EN 13120 Norm voor binnenzonwering aangepast; tevens werden twee nieuwe testmethode normen ingevoerd (16433 en 16434). Beschikbaarheid: zie hierna Normen.  

De Normen: belang  en aankoop zie op volgende link   

Energieprestaties gebouwen

In gebouwen is een beparing van  40% mogelijk. Europa heeft hiervoor naar 2020 doelstellingen uitgezet die de lidtstaten moeten opvolgen: 20% CO2 besparing, 20% hernieuwbare energie en 20% energiebesparing. Deze doelstellingen werden aangescherpt naar 2030 en 2050 waarbij een koolstaofarme maatschappij het einddoel moet zijn. Europa heeft voor gebouwen de Energy Performance of Buildings Directive achtereenvolgens in 2002 met herzieningen in  2010, 2018  ingevoerd. In 2021 wordt een nieuwe revisie aangekondigd. 

EPB Richtlijnen:   

2002: 'Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)' van 22 december 2002 (pdf-bestand 0,2 MB)

2010:  EPBD - Europese Richtlijn Energieprestaties Gebouwen : tegen 2020-2021 moeten alle gebouwen bijna energie neutraal zijn. De toenemende energieperformantie van woningen en gebouwen leidt tevens tot een groter risico op oververhitting. Hierbij dient vermeden dat al te vlug naar actieve koeling wordt gegrepen. De laatste jaren is het aantal airconditioningsystemen in de Europese landen toegenomen. Dit veroorzaakt aanzienlijke problemen op het gebied van piekbelasting, waardoor de kostprijs van elektriciteit stijgt en de energiebalans wordt verstoord.  Om dit tegen te gaan moet de nadruk komen te liggen op maatregelen om oververhitting te voorkomen. Zonwering wordt daarom in de nieuwe  EPBD als een belangrijke maatregel tegen oververhitting  beschouwd die de lidstaten mee in overweging dienen te nemen en in hun berekeningsmethodologie moeten opnemen. De aangepaste EPBD van 2010  werd in België  omgezet  via de gewesten  (zie regelgeving Vlaanderen, Brussels Gewest, Waals Gewest).

2018: EPBD - Revisie 

Aanbevelingen Europese Commissie : zonwering als noodzakelijke maatregel tegen hittegolven om de behoefte aan actieve koeling te reduceren.  Zie verder voor meer info: link

2023: opnieuw  is er een revisie van EPBD bezig  met het oog op versnelling van het pad naar 2050 wanneer Europa klimaatneutraal  moet zijn.