Thermisch comfort | Verozo

U bent hier

Thermisch comfort

Het begrip 'comfort' in gebouwen omvat thermisch comfort, visueel comfort, ventilatie (verse en gezonde lucht)  en akoestiek (geen lawaaihinder) . Zonwering is een technologie die een bijdrage kan leveren aan het thermisch en visueel comfort.

Thermisch comfort betekent dat de binnenruimte van een woning of gebouw in de winter warm genoeg moet zijn maar niet te warm in de zomer.

De temperatuur in een ruimte wordt bepaald door een samenspel van energiestromen die in evenwicht moet zijn voor een goed en gezond binnenklimaat (de energiebalans). In een zomersituatie zorgen zonnewinsten en interne warmtewinsten door verlichting, elektrische apparatuur en de aanwezigheid van personen voor een energietoevoer. Daarnaast wordt energie afgevoerd via spontane natuurlijke ventilatie door ramen en deuren en door warmteverliezen via de wanden (de gebouwenschil). De beperking van de zonnewinsten doorheen de glazen wanden is een van de belangrijkste aspecten van het thermische zomercomfort. Een buitenzonwering zorgt voor een aanzienlijke beperking van de zonnewinsten en bijgevolg ook van de temperatuurstijgingen in de ruimte. Bovendien vermindert ze de zonstraling die rechtstreeks invalt op de gebruikers in de buurt van de glasopening, waardoor hun thermisch comfort toeneemt. Zonwering zorgt voor een natuurlijke koeling doordat het inspeelt op de binnentemperatuur.  In ruimten met een klimaatregelingssysteem kan de zonwering niet alleen de energiehoeveelheid verminderen die nodig is voor de afkoeling, maar ook het geïnstalleerde vermogen van de installaties beperken. De toenemende eisen op het vlak van energie-efficiëntie in gebouwen verhoogt het risico van oververhitting in de binnenruimte wwaardoor het gebruik van zonwering alsmaar noodzakelijker wordt.

Om een optimaal binnenklimaat te realiseren vragen een aantal ontwerpmaatregelen de aandacht:

- beperking van de zonnewinsten door het aanbrengen van zonwering (incl. rolluiken) op de vensters en een efficiënte oriëntering  van de beglazing;

- gebruik van energiezuinige verlichting en apparatuur;

- gebruik van voldoende thermische massa

De eigenschappen van zonwering op het vlak van thermisch en visueel comfort  worden vastgelegd in Europese normering, zie  

Studies

Lees de Vliet studie, oververhitting van gebouwen in zomervoorwaarden

Impact of Shading Devices on Daylight Quality in Offices, thesis  Marie-Claude Dubois