Decreet/besluit | Verozo

U bent hier

Decreet/besluit

De  implementatie van de Europese Richtlijn voor Energieprestaties ( EPBD) in Vlaanderen zit vervat in het Energiedecreet, zie op deze website met in Hoofdstuk XI het onderdeel 'Energieprestaties van gebouwen' - zie in decreet

De Energiebesluiten geven verdere concrete uitvoering geven aan het decreet, zoals de berekeningsmethode die gehanteerd wordt voor het bepalen van het E-peil, dit is de energieprestatie van een gebouw.

Tot 2017: Er is een  EPW- methode voor residentiële gebouwen, dus woningen en appartementen en een EPU-methode voor utilitaire gebouwen (scholen, kantoren edg).  De berekeningsmethode wordt omgezet in de zgn. EPB-software die door de EPB-verslaggever verplicht dient toegepast om tot het E-peil te komen voor nieuwbouw. Zie verder

Vanaf 2017 spreken we van de EPN-rekenmethode die geldt voor vergunningsaanvragen van alle niet-residentiële gebouwen (kantoren, scholen en andere bestemmingen).

De EPW- methode vindt men terug in bijlage V  in het Energiebesluit van de Vlaamse Regering. Zie website